Text do emailu ke zkopírování a doplnění:
****************************************************************

xxxxx DOKLAD O POSKYTNUTÍ DARU xxxxx

Příjemce daru:
CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z.s., Charvátská 734/10, 700 30 Ostrava-Výškovice
IČO 22675256
recepceova@cdusport.cz
-----------------------------------------------
Dárce:
Jméno a příjmení / Název právnické osoby: ...
Datum narození / IČO: ...
Bydliště / sídlo: ...
Kontaktní email: ...
-----------------------------------------------

Výše peněžního daru (Kč): 200 / 500 / 1000 / 2000 *
*/ nehodící se škrtněte

Pro účely tělovýchovné a sportovní a náklady provozu Sportovního centra CDU SPORT ul. Charvátská 10, Ostrava.

Dar byl poskytnut dnem připsání darované částky na bankovní účet příjemce:
2800229312/2010

Potvrzení o platbě daru příjemce zašle na kontaktní email dárce.

===============================================
Informace pro dárce:
Fyzická osoba:
. si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období.
. v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně. Dar lze uplatnit pouze v období, kdy byl poskytnut.
Právnická osoba:
. pokud hodnota bezúplatného plnění poskytnutá právnickou osobou činí alespoň 2 000 Kč.
. v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého již o položky odčitatelné od základu daně.
===============================================

****************************************************************