Věříme, že Charvátská 10 je dobrá ostravská adresa pro sport.
Zde děláme sportovní činnost tak, aby bavila co nejširší okruh lidí.
Takto náš klub získal celoostravský charakter.

Sportovní centrum CDU SPORT 2017

tělovýchovný projekt
pro sportování a aktivní trávení volného času


Psal se rok 1999 a delší dobu opuštěná sídlištní tělocvična ve Výškovicích by dnes zcela jistě neexistovala, nebýt právě našeho projektu na její využití.

Jiné záměry narážely na problém značných provozních nákladů, které bylo vždy nutné hradit, zejména pak nákladů na teplo.

Náš projekt pro zájemce všech věkových kategorií z okolního sídliště i dále, kteří si chtějí udělat volný čas, je neziskový projekt spolkového centra pro sport a volný čas 24/7/365 a vytváří unikátní a stabilní zázemí pro tělovýchovnou činnost.

Na rozdíl od komerčních nabídek, které těží z existence zájmu o rekreační sport, náš projekt ve veřejném zájmu motivuje zájemce začít i vydržet u některé z nabízených forem rekreačního sportování.
Pod jednou střechou kromě vytváření podmínek pro sportování pomáháme s realizací a přípravou projektů prevence kriminality dětí a mládeže, realizujeme vlastní programy podpory prevence a zlepšování zdraví u rizikových skupin obyvatel a ostatním neziskovým organizacím poskytujeme výhodné podmínky pro vlastní činnosti.

Díky právě neziskové formě fungování a zpětného investování prostředků se mohl projekt rozrůst do dnešní podoby.

Na Charvátské si tak zájemci mohou zvolit mezi devíti sportovními disciplínami, jakými jsou badminton, squash, stolní tenis, fotbal, volejbal, florbal, lezectví, bikefitness a využít taktéž solnou jeskyni a saunu.

Systém objednávek vnáší řád do fungování a svými úhradami zájemci solidárně přispívají na pokrytí provozních nákladů.K naší činnosti neodmyslitelně patří pořádání sportovních turnajů.

Samostatnými projekty se pak zaměřujeme na cílovou skupinu dětí a mládeže, u níž se snažíme především probudit lásku ke sportu jako takovému.

SPORT, ZÁBAVA A ZDRAVÍ – S NÁMI VÁS TO BAVÍ!

Projekt Sportovní centrum CDU SPORT 2017 a tato webová prezentace © 2017 CDU SPORT - VOLNÝ ČAS z.s.


Sdílet